Integritetspolicy

Vad är en personuppgift

Förutom de kanske mest självklara som tex personnummer och övriga vanliga kontaktuppgifter så kan även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel aktiebolag, stiftelse eller förening) eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de ska användas till. Personuppgiftsansvarig är Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB, 556730–4265, Skeppsbrogatan 49, 392 31 Kalmar (nedan kallad Kalmarsalen). Partner till oss är spelplats, bokningsbolag samt systemleverantörer vilka är ansvariga för sin respektive personuppgiftsbehandling, oss emellan biträdesavtal.

Vilka kan komma att behandla personuppgifterna

Vi använder oss av personuppgiftsbiträden som hanterar personuppgifter för att tex, biljettbokningar, sköta våra IT-tjänster, webbsidor, vissa målgruppsanalyser, marknadsföring i tex sociala medier och annonsering på internet mm. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för att de ska kunna genomföra den tjänst som vi har anlitat dem.

Vi delar även dina personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att de styr hur personuppgifterna du lämnar till dem ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

  • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
  • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
  • Biljettsystemleverantörer, produktionsbolag och spelplats
  • Annonsföretag så som Google och sociala medier

Personuppgifter som samlas in och sparas

Kalmarsalen behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kan komma att behandlas är: namn, födelsedatum, bostadsadress, företagsadress, e-postadress, telefonnummer, uppgift om köptidpunkt, inköpsställe, antal köpta biljetter, typ av biljetter du har köpt, totalsumma vid köp, typ av föreställning, mail som är relaterade till förfrågan/offert/köp/serviceärende, chat-konversationer, privatperson/företagskund, och kan även vara specialönskemål som tex viss kost eller rullstolsplats och även svar i tävlingar och undersökningar.

Att lämna ifrån sig personuppgifter är frivilligt, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst som du har beställt om du inte lämnar dina personuppgifter. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning/kontakt online, per telefon, per e-post, över disk eller då du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

I övrigt samlar vi in och hanterar personuppgifter som entré med köpt biljett, köp- och användargenererade data (tex öppnings, klick- och besökshistorik på hemsidor och i nyhetsbrev), köphistorik, tekniska data som rör enheter som används och dess inställningar (tex IP-adress, webbläsarinställningar, och plattform mm) samt uppgifter om hur våra digitala lösningar används. Vi sparar uppgifterna enligt vad du kan läsa om längre ner.

Laglig grund och ändamål för hantering av personuppgifter

För att kunna hantera bokningar och köp

De personuppgifter som är relaterade till förfrågan/offert/köp/serviceärende, chat-konversationer privatperson/företagskund tillhandahåller Kalmarsalen. Detta behövs för att hantera betalningsalternativ och -lösning, för att leverera biljetter, adresskontroll och för ev hantering av reklamations- och serviceärenden. Dessa uppgifter behövs för att på laglig grund fullgöra köpeavtalet. För att kunna utveckla och förbättra vårt utbud samt vara mer relevanta i vår kommunikation För att kunna utveckla och förbättra vårt utbud och vårt sätt att kommunicera och marknadsföra oss på, och för att kvalitetssäkra vår verksamhet, för våra befintliga och potentiellt nya kunder och bli ett ännu attraktivare besöksmål samlar vi in data och personuppgifter i samband med förfrågning, köp, registrering av prenumeration på nyhetsbrev, events, kundundersökningar, tävlingar, vid interaktioner med våra sociala kanaler samt data kring öppning och aktivitet av och med våra nyhetsbrev och beteende på våra hemsidor.

De uppgifter vi behandlar är tex namn, kontaktuppgifter, tävlingsbidrag (texter så väl som bilder från kunder och på kunder som medvetet deltagit i bilden), bokningsdata/köphistorik, öppnings- och aktivitetsbeteende i samband med mottagande av nyhetsbrev och på våra hemsidor samt chat, mail och dialoger på sociala medier. Vårt berättigade intresse är att bättre skapa förståelse för våra kunders önskemål så att vi ska kunna förbättra våra tjänster och vårt utbud och därmed kunna leverera och kommunicera på ett sätt som är önskat av våra kunder.

Nyhetsbrev

Vi tillhandahåller nyhetsbrev. De uppgifter du har lämnat till oss är tex namn, bostadsadress, företagsadress, e-postadress, telefonnummer. Vi behandlar dessa personuppgifter på den lagliga grunden samtycke. Vi behandlar dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke. Du kan i varje nyhetsbrev eller genom att kontakta oss via mail biljett@kalmarsalen.se avregistrera dig från våra nyhetsbrev.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen i de olika punkterna i kapitlet, Laglig grund för hantering av personuppgifter, ovan.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen, för reklamationsändamål (3år) eller bokföringslagen (7år). Om du samtyckt till att vara prenumerant så sparar vi dina uppgifter tills du väljer att avsluta din prenumeration.

Hur skyddas dina personuppgifter

Vi anpassar våra IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Du har möjlighet att få en insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig och du kan skriftligt begära att få tillgång till uppgifterna. Skicka din skriftliga begäran till Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB, Skeppsbrogatan 49, 392 31 Kalmar

Den som har lämnat samtycke till att personuppgifter behandlas, har också rättigheten att återkalla detta samtycke. Du kan begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

Vi gör vårt yttersta för att noga respektera din personliga integritet!