Hållbarhet

Kalmarsalen, ett hållbart företag steg för steg

Vi på Kalmarsalen arbetar för att vara en hållbar anläggning utifrån social, ekonomisk och miljömässig påverkan. Ett viktigt led i vårt miljöarbete är att erhålla miljömärkningen Green Key som visar att vi arbetar aktivt för att minimera vår miljöpåverkan, exempelvis genom tydliga miljöåtgärder som minskad energi- och vattenförbrukningen, förnybar el, källsortering och återvinning, inköp av miljömärkta rengöringsmedel och ekologiska livsmedel. Vi har kommit en bit på vägen men har planlagt fler steg inom en nära framtid.

Handen på hjärtat till våra gäster

Det är tillsammans vi kan påverka så vi uppmanar alla som besöker oss att vara medvetna om det klimatavtryck de lämnar. Källsortera där det är möjligt, njut av maten för den är i de allra flesta fall ekologisk och/eller lokalt producerad. Matsvinn ger vi i möjligaste mån vidare till bla Stadsmissionen i Kalmar. Om du ska arrangera lunch eller middag hoppas vi få så korrekt antal som möjligt för att minimera matsvinn gällande portioner.

Motion – inom rimliga gränser

Vi vet att tid är något att hushålla med det också ur ett socialt perspektiv så vi har sammanställt en liten lista med föreslagna färdmedel till vår centrala anläggning:

Inom 2 km – gå, cykel, rid, sparkcykel, trampbåt (ja det går faktiskt vattenvägen)

2-10km – cykel, elcykel, elsparkcykel, buss (om du har bråttom)

10km och längre – elcykel, buss, tåg, båt (segel), miljöbil (gärna samåk) och om du behöver flyga så se till att ta dig miljövänligt till flygplatsen och minimera matsvinn på planet

Vatten, vatten, bara vanligt vatten

Sedan 2019 är Kalmarsalen en Kranmärkt anläggning vilket innebär att vi istället för att servera buteljerat stilla vatten häller upp vårt friska och kalla kranvatten i fina glasflaskor till våra konferensgäster. Vi har dessutom två vattencisterner med stilla vatten utplacerade på entréplan och på plan två och glas som är miljömärkta och diskas för att minimera engångsavfall. Ta gärna med dig din egna vattenflaska och fyll på så har du vatten hela dagen och slipper använda glas.

Allas lika värde

För oss som arbetar på Kalmarsalen är jämställd arbetsplats och respekt för varandra grundvärderingar. Till oss är alla välkomna och självklart lika mycket värda. Kalmarsalen har en hög tillgänglighet och trappor kompenseras med hissar. Vi har hörselslingor i våra lokaler med scen och anpassade toaletter och publikplatser för de med funktionsnedsättning som behöver. Vi har även en tillägnad parkering precis utanför entrén.

Fastigheten och leverantörer

Våra lokaler har stått stadigt sedan 1800-talet vilket gör att vi inte kan eller vill förändra det ursprungliga för mycket. Vi ser regelbundet över ventilation och energiförbrukning för exempelvis belysning för att effektivisera där möjlighet finns och mäta klimatpåverkan. Vi väljer leverantörer med miljöaspekten högt upp på kravlistan och även här stämmer vi av hur de arbetar och vad de representerar för att säkerställa en hållbar process hela vägen från start tills det kommer till användning för våra gäster.

 

 

Vill ni ha hjälp med er planering?

Kontakta oss