Oct

09

Boka Biljetter

Integration, Kulturkrockar – Likheter

Utbildning som ger kompetens och färdigheter i frågor som rör migration, integration och kulturmöten

Datum: 2018-10-09

Till: 2018-10-09

Starttid: 08:30

Arena: KalmarSalen

Pris: 3125kr

För första gången på tre decennier toppas listan på viktigaste samhällsfrågor
och samhällsproblem inte av välfärds och sysselsättningsfrågor utan av immigrationsfrågor.”
(Källa: SOM-institutet)
Många av de migranter som nu kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klan-, släkt-,
och religionstillhörighet intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av
världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner?
Våra utbildningar ger kompetens och färdigheter i frågor som rör migration,
integration och kulturmöten, samt fördjupning i de länder som många migranter kommer ifrån:
Afghanistan, Syrien, Somalia och Eritrea.

Program

Programmet för dagen presenteras på www.svenskkulturformedling.se