Joel Eliasson

Joel Eliasson

Visionärsmaestro

Med genuint intresse dirigerar Joel våra arrangörer på plats i rätt lokal med rätt utrustning. Utan att överdriva älskar han evenemangsvärlden och med rötter som rockmusiker vet han känslan av att stå på scenen och allt vad det innebär. Joel ser möjligheter bakom varje hörn och är alltid öppen att diskutera musikbranschens trender, utmaningar och glädjeämnen.
Som projektledare för evenemang ansvarar Joel för alla spelningar, mässor och föreläsningar som förläggs i vårt hus. Han ser till att Kalmarsalen håller sig ajour med vår omvärld och att vi bokar eget där det passar. Läs mer om detta under Vår vision.
För att nå Joel är det säkrast per telefon eller email. Kalmarsalen vill vara turnéstoppet ni minns som lite extra och det är Joel som försäkrar att det blir så.